HET GILDEHUIS

MEESTERS IN SAMEN LEREN

DEPUIS 2001

Jouw groei

is onze

Meestersproef

Onze belofte

Het Gildehuis is een coöperatie van zelfstandige professionals. Wij werken samen  aan oplossingen voor actuele maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Samen met jou vertalen wij de dynamiek binnen je organisatie of in je omgeving naar een duidelijke visie en strategie, krachtig beleid, een wendbare organisatie, een gerichte ontwikkel- en veranderaanpak en een concreet en tastbaar resultaat. We laten je ervaren wat dit betekent voor jullie leiderschap en hoe je daarop kunt sturen en daarin kunt groeien.

Hoe we ooit met elkaar begonnen, is hoe we vandaag werken voor en met onze opdrachtgevers: op basis van

vertrouwen. Samen uit, samen thuis. Wij verbinden ons aan jouw vraag en zijn pas klaar als jij echt geholpen bent. Bij ons geen binnenbochten, half werk of onnodig gepraat in de ruimte. Wel een scherpe analyse van wat er speelt, boven en onder tafel. En natuurlijk een concrete aanpak en gegarandeerd resultaat.

Handshake! Daar staan we voor en zijn we op aanspreekbaar.

In alles wat we doen is ons streven om een positieve impact op de wereld te hebben.

Omdat ons hart ligt waar mensenwerk en maatschappelijke waarden samenkomen. En omdat we willen bijdragen aan een wereld, waarin we met plezier duurzaam en gezond kunnen werken en samenleven.

Ontdek de kracht

van het

Ambacht van Aandacht

Ons verhaal

Het Gildehuis-avontuur begon in 2001 met een paar vrienden rond een houten tafel. Vol enthousiasme en met glimmende ogen werkten we een jaar lang aan een stout idee: ruim 500 mensen 2 dagen samenbrengen om te leren rond een actueel maatschappelijk vraagstuk.

Om de deelnemers een nieuw perspectief te geven.

Op het vraagstuk, op hoe je er mee om kunt gaan en op zichzelf.

De ontmoeting werd prachtig. Hoe? Door elkaar diep in de ogen te kijken. Oog te hebben voor wat ieder te brengen heeft. Nieuwsgierig te zijn naar de vragen achter de vraag, naar het verlangen onder de vraag.

Door even voorbij kaders en hiërarchie te durven werken. Door een oase te creëren waarin alles mag, een plek waar iedereen zijn beste zelf kan zijn.

Een bedding waar alles wat we in ons hebben mag meedoen.

Intrinsieke motivatie, de drang om tot de kern te komen, de twijfel over wat we denken te weten, de moed om verandering te brengen en één focus: impact realiseren.

Zo zijn wij bezield geraakt door het ambacht van aandacht. In allerlei rollen, organisaties en sectoren hebben we geoefend. Onze eerste kardinale fouten gemaakt en emotionele blessures opgedaan.

Geleerd wie we zijn, wat we wel en niet kunnen en welke impact ons gedrag heeft op de mensen om ons heen. We hebben ervaren wanneer we in onze kracht staan en ook hoe onze reflexen en patronen ons soms parten spelen. We weten dat er dingen zijn die niet overgaan en die we te nemen hebben.

En we oefenen nog elke dag. Met elkaar en met de partners voor wie we werken.

Zo groeien we samen in het ambacht van aandacht.

En groeit met onze aandacht jouw leiderschap en jouw impact.

Zien en sturen

wat er speelt

in de onderstroom

Onze focus

De ambachtslieden van het Gildehuis helpen je aan een verfrissend perspectief. Jouw vraag is immers niet voor niets ingewikkeld. Er zijn bijvoorbeeld veel partijen of belangen bij betrokken, samenwerken is niet vanzelfsprekend, gedrag lijkt ongrijpbaar en wat spannend is onbenoembaar. Kortom: echt mensenwerk.

In de dynamiek van een complex krachtenveld verlang je wel eens naar meer vrije ruimte en handelingsperspectief. Je weet dat al je kennis en kunde niet altijd volstaan om wijs en effectief te handelen. Je zoekt een nieuwe manier van kijken en werken, die recht doet aan alle ogenschijnlijk irrationele processen in de onderstroom. Nieuwe inzichten die ook je eigen en de onderlinge onbewuste patronen bloot leggen en hanteerbaar maken.

Als leider wil je oog hebben voor de onderstroom, zonder overspoeld te raken. Je wilt stevig staan, met ruggengraat, maar niet gepantserd. Met meer en meer beweging om je heen komt het erop aan je eigen bronnen goed te kennen en een secure base voor jezelf en je team te zijn.

Het Gildehuis geeft je een nieuw perspectief. We leren je de onderstroom lezen en sturen. Onze interventies zijn scherp, maar effectief: ze raken aan je wortels en bieden beschutting voor groei. De impact ervaar je direct, omdat wij altijd on the job werken: we nemen jullie vragen en casuïstiek als vertrekpunt en jullie ontwikkeling als perspectief.

Al onze collega's zijn opgeleid en ervaren in het begeleiden vanuit systemisch perspectief. Systemisch werken gaat over hoe drijfveren, overtuigingen, patronen en dynamieken in een organisatie zich manifesteren en ontwikkelen, juist ook waar deze leiden tot gedragingen waar leiders en professionals zich niet altijd bewust van zijn. Organisaties zijn levende systemen, net als families. Ze hebben een eigen historie, eigen cultuur,  eigen mores en een eigen bestemming. De ontwikkeling van organisaties wordt zichtbaar in de onderlinge ontmoeting van mensen. Daarom zijn zowel teams als het leiderschap voor ons voorname aangrijpingspunten voor ontwikkeling.

Onze focus en aanpak, de kracht van het ambacht van aandacht, is en blijft voorspelbaar verrassend en verrasend voorspelbaar. Voorspelbaar verrassend waar het gaat om het maatwerk en de nieuwe inzichten die je ontvangt. En verrassend voorspelbaar als het gaat om onze kwaliteit.

Hier kan ik kwetsbaar zijn

in het vertrouwen

dat ik er krachtiger van word

Onze impact

We ontlenen voldoening en gepaste vaktrots aan de projecten waar we voor onze opdrachtgevers het verschil kunnen maken. Waar we zowel op persoonlijk, team- als organisatieniveau betekenisvol impact kunnen creëren. Dat is waar onze ervaring met maatschappelijke vraagstukken en compassie met mensen samenkomen.

Onder de opdrachtgevers waarvoor we recent hebben gewerkt zijn onder meer:

Contact

Wil je meer weten over ons werk en onze missie of wil je ons uitdagen?

Bel, mail of kom bij ons langs.

Onze ambachtslieden hebben hun 'werkplaatsen en ateliers' verspreid door het hele land.

Er is dus altijd wel iemand in de buurt!

Informeer naar de teamleden en hun contactgegevens via info@hetgildehuis.nl of bel +31 06 52 59 55 01.

Ons postadres is Esterweg 46, 4184 NC te Opijnen

© 2022 - www.hetgildehuis.nl